Wie zijn wij ?

HET BELGISCHE BLAUWE SCHILDCOMITÉ maakt deel uit van het Movement of the Blue Shield, dat bestaat uit het International Committee of the Blue Shield (ICBS) en de Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS).

JURIDISCH STATUUT: VZW

OPRICHTING: 2000

LEDEN:

  • De Internationale Museumraad (ICOM).
  • De Internationale Raad voor Monumenten- en Landschapszorg (ICOMOS).
  • De Internationale Archiefraad (ICA).
  • De Internationale Federatie van Verenigingen van Bibliothecarissen en van Bibliotheken (IFLA).
  • De Federale Overheidsdiensten Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën en Binnenlandse Zaken, de Federale Politie en de overheidsdienst verantwoordelijk voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen.
  • De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die voor het beheer en de bescherming van roerend en onroerend erfgoed bevoegd zijn.

Daarnaast zijn er ook individuele leden, personen die beroepshalve actief zijn op het terrein van beheer en bescherming van erfgoed.

INTERNATIONALE PARTNERS

UNESCO: Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

http://fr.unesco.org

ICCROM: Internationaal studiecentrum voor het behoud en de restauratie van cultureel erfgoed

http://www.iccrom.org

CICR: het Internationaal Comité van het Rode Kruis

https://www.icrc.org

 

NATIONALE PARTNERS

KIK: het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

http://www.kikirpa.be

ICHR: de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht, en haar werkgroep “Culturele Goederen”

http://cidh.be/nl